Süleyman DERİN (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Necdet TOSUN (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Safi ARPAGUŞ (Prof. Dr., Marmara Üni.)

Ali NAMLI (Doç. Dr., Marmara Üni.)

Adem ERGÜL (Yrd. Doç. Dr., Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Ercan ALKAN (Dr., Marmara Üni.)

Abdurrahman TOPBAŞ (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Serdar ERYILMAZ (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)

Ali CAN (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)