2-3-4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecektir. Sempozyuma farklı ülkelerden birçok akademisyen tebliğ gönderebilecektir. Tebliğlerin özetleri için son gönderim tarihi 15 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Tebliğ özetlerinin 500 ile 700 kelime arasında olması ve tebliğlerin özgün olması talep edilmektedir. 15 Ağustos 2016 itibari ile kabul edilen tebliğler ilan edilecektir. Sempozyum öncesinde tebliğ kitabının basılması için tam metin gönderimi için son tarih 1 Kasım 2016 olarak belirlenmiştir. Sempozyum tebliğlerinde konu başlıklarını da belirleyecek olan muhtemel oturum başlıkları ise şöyledir;

  1. Bahâeddin Nakşibend ve Tarikatı
  2. Orta Asya’da Nakşibendîlik
  3. Anadolu ve Balkanlar’da Nakşibendîlik
  4. Ortadoğu’da Nakşibendîlik
  5. Hint-Alt Kıtasında Nakşibendîlik
  6. İstanbul’da Nakşibendîlik
  7. Nakşibendîlik’te Tasavvufî Eğitim ve Düşünce
  8. Nakşibendiliğin Sosyal İlişkileri

Tebliğ özetleri symposium@istam.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.