15 Temmuz 2016

Özet gönderimi için son tarih

15 Ağustos 2016

Kabul edilen tebliğlerin ilânı

1 Kasım 2016

Tam metin gönderimi için son tarih

2-3-4 Aralık 2016 

Sempozyum tarihleri