2-3-4 Aralık 2016 tarihlerinde vakfımız tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendilik Sempozyumu sona erdi. Sempozyuma birçok ülkeden katılımcı dahil oldu.

Sempozyumda Orta Asya ve Anadolu’nun mânevi mîmarı Bahâeddin Nakşibend Hazretlerinin hâyatı, görüşleri, tesiri ve aynı zamanda Nakşibendilik hakkında bir çok konu alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınarak detaylı bir şekilde tebliğ edildi.