İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi - İSTAM
Küçükçamlıca Mah. Çilehaneyolu Cad.
Üsküdar/İstanbul
34696 / Türkiye

symposium@istam.org.tr

+90 (216) 428 39 60 / 298